FORGOTTEN PLACES, URBEX, URBAN EXPLORATION
  | dodaj miejsce
użytkownik   hasło   
zarejestruj się | link aktywacyjny
OPUSZCZONE MIEJSCA, URBEX, URBAN EXPLORATION

    Zapraszamy do nabycia nowych, kwadratowych przypinek. Sprawdź szczegóły >>
Bunkry w Świdnicy
Świdnica, lubuskie

Miejsce aktywne: TAK
Typ miejsca: militarne
Dodane przez: Skarabeusz
Dodane: 2014-01-02
Wyowietlen: 18762
Atrakcyjnooa: średnia

Obejrzyj okolice tego miejsca na Zumi.pl

Opis miejsca: W odle­gło­ści około 2 km od Świd­nicy znaj­dują się dwa monu­men­talne bun­kry. Dotrzemy do nich ulicą Bun­krową. Mają postać wal­ców o śred­nicy 20 m i wyso­ko­ści prze­kra­cza­ją­cej 15 m. Dach jed­nego z nich ma kształt stożka, dru­giego jest pła­ski – praw­do­po­dob­nie dzięki temu bun­kry „uda­wały” ele­menty terenu, na któ­rym się znaj­dują. Mimo wielu kon­tro­wer­syj­nych hipo­tez i cią­głych badań do dzi­siaj nie udało się usta­lić ich pier­wot­nego prze­zna­cze­nia. Praw­do­po­dob­nie speł­niały funk­cje maszy­nowni, wypo­sa­żo­nej w agre­gaty prą­do­twór­cze i zbior­ni­ków paliwa. Kon­dy­gna­cje nad­ziemne bun­krów połą­czone są klatką scho­dową i windą towarową.

Obiekty zbu­do­wano około 1938 roku. W cza­sie wojny była w nich sie­dziba nie­miec­kiego Radia Woj­sko­wego z Wro­cła­wia. Po 1945 roku schrony przez dłuż­szy czas stały opusz­czone, co sprzy­jało oko­licz­nym sza­brow­ni­kom. Póź­niej obiekty wyko­rzy­sty­wane były przez zakłady „Uni­tra” oraz Woje­wódzki Szpi­tal w Zie­lo­nej Górze.

Kon­dy­gna­cje nad­ziemne bun­krów połą­czone są klatką scho­dową i windą towa­rową. Obec­nie na tere­nie jed­nego z nich działa Ośro­dek Sportu i Rekreacji.


Zaproponuj uzupe3nienie, aktualizacje,
deaktywacje lub skasowanie tego miejsca.

Forum dyskusyjne tego miejsca:

DODAL y, DNIA: 2014-01-04
Kondygnacje nadziemne są połączone klatką schodową i windą towarową z czym? Jakiś debil pisał ten tekst.


Polub to miejsce na Facebooku


Zdjecia dodane przez u?ytkowników (9)

test texttest text
test texttest text
test texttest text

Linki do zewnetrznych galerii zdjea i innych stron:

Panorama sferyczna bunkrów
FILM ZE ŚWIDNICY - THE HISTORY INVADERS

Aby dodaa link do zewnetrznej galerii zdjea lub innej strony musisz sie zalogowaa

To miejsce zosta3o zwiedzone przez:

Radowid (data: listopad 2011, atrakcyjnooa: średnia)
Skarabeusz (data: luty 2012, atrakcyjnooa: średnia)
adiemusek (data: czerwiec 2012, atrakcyjnooa: niewielka)
splawik00 (data: marzec 2017, atrakcyjnooa: średnia)

Aby oznaczya odwiedziny tego miejsca musisz sie zalogowaa

Opuszczone wg typów
domy, dworki i bloki
industrialne
kolejowe
militarne
podziemia i tunele
szpitale i obiekty medyczne
zamki i zabytki
inne
wszystkie typy

Opuszczone wg lokalizacji
dolnoslaskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
lodzkie
lubelskie
mazowieckie
malopolskie
opolskie
podlaskie
podkarpackie
pomorskie
slaskie
swietokrzyskie
warminsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
reszta swiata
wszystkie lokalizacje

Dodatkowe opcje
konkurs
forum dyskusyjne
ostatnio dodane miejsca
wersja mobilna strony

Forgotten.pl poleca
strony www
dołącz na FaceBook
sklep

Skontaktuj się z nami


Forgotten.pl współpracuje z:

Poszukiwacze skarbów
Poszukiwacze skarbów

ADDIC7ED
ADDIC7ED

Opuszczone Miejsca w Kielcach
Opuszczone Miejsca w Kielcach

Zobacz wszystkich

TŁUMACZENIA WARSZAWABIURO TŁUMACZEŃ DIUNA